Informacje o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.

 Technik grafiki i poligrafii cyfrowej 311943

 Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie jest podzielony na dwie części:

Zadania zawodowe

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 

  • przygotowania publikacji i prac graficznych do druku oraz publikacji elektronicznej; 
  • prowadzenia procesów drukowania cyfrowego; 
  • przygotowania materiałów cyfrowych do wykonania projektów graficznych; 
  • obróbki druków cyfrowych; 
  • prowadzenia procesów drukowania przestrzennego 3D; 
  • obróbki przestrzennych druków 3D. 

Część pisemna egzaminu trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 zadań zamkniętych, zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna jest prawidłowa. Można uzyskać max. 40 punktów. Część pisemna egzaminu jest przeprowadzana z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu lub arkuszy i kart odpowiedzi. 

Część praktyczna egzaminu jest przeprowadzana w formie zadania praktycznego i polega na wykonaniu przez zdającego zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku egzaminacyjnym. Część praktyczna egzaminu jest przeprowadzana według modelu (formy): 

  • w (wykonanie) –gdy rezultatem końcowym jest wyrób lub usługa,
  • wk (wykonanie przy komputerze) –gdy rezultatem końcowym jest wyrób lub usługa, uzyskana z wykorzystaniem komputera, 
  • (dokumentacja) –gdy jedynym rezultatem końcowym jest dokumentacja,
  • dk (dokumentacja przy komputerze) –gdy jedynym rezultatem końcowym jest dokumentacja uzyskana z wykorzystaniem komputera. Oczekiwane rezultaty zadania podlegają ocenie przez egzaminatora w trakcie trwania egzaminu lub po jego zakończeniu, zgodnie z podanymi kryteriami.

KWALIFIKACJE: 

PGF.04 Przygotowanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych,

PGF.05 Drukowanie cyfrowe i obróbka druków.

Autor: Karolina

Posted in ciekawostki