Zarażeni pasją

Projekt publikacji dla Jastkowickiego Stowarzyszenia Kulturalno Historycznego Dziedzictwo i Pamięć.

Treść publikacji to opis oraz fotorelacja z szerokich działań Stowarzyszenia.